Feed on
Posts
comments

Archive for the 'Mor i stôvva…' Category

Jaggu e de egrann ugget väär ida…Nock för atte de skulle drypa e lidegrann men nå har de da drôbbe i flere timmar…En hade jo tänkt atte en skull få nogget gjort ude oussä noggen da men de får nock bli i môra da…Först så har en jo sudde på traktorn ou vôrt i skouven om daene […]

Read Full Post »

De e da enten häfta eller dredda…förre summern den var da så blôd att en snôtt kunne gå på udsia dörre på hele summern ou i år hare vôrrt så tôrrt ou varnt atte en hängt me tonga på udsia sum en aan hunn..Å ida har de gett sa te ou blåsa nogge så himsket atte jä […]

Read Full Post »

Jaggu…nå e de a sommer i vôrtfall!  Flôuene har då börja krypa på bene om kvällane så en får dra på sä boxer eller noggen filt så atte en ente blir gäärn…De sista daaene har de ju vôrt noggerlunna ma varmen men i förre vegga var de da nästen för môe…durmeväär gör ma dôvven..ou de har jä då ente ti […]

Read Full Post »

Mor i stôvva grunnar…

Iblant så kan en a grunna på hôrre värla är på vei..Fôlk har helt tappa bôrt hônt en ska gära sônt fôlk har klara tå i alle tier.. Nå ska en ha “coacher” te å klara tå å väre mänske..föör var det nock med å gå å prada med fôlk i stôvva breve så kunne […]

Read Full Post »

Jagguima frå nolhôttelann…

Jaggu…så var de slutt med jula då…här är môrt å trist å ugget när lysestagane försvant tur vinduene…Jä får nock se o roda reda på noggene annre lampelys å sädde dit så atte en ser hô en gär.. Nå är jä himsket le på denne sorte å blôde vintarn…da etter da å det är helt vann…å […]

Read Full Post »